Showing all 9 results

sale

Cây cảnh văn phòng

Cây Bàng Singapore

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Cây Đuôi Công Tím

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Cây Đuôi Công Xanh

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Cây Hạnh Phúc

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Cây Kim Tiền

65,000 62,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Tiểu cảnh Composite 01

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Tiểu cảnh Composite 02

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Tiểu cảnh Composite 03

65,000 60,000
sale

Cây cảnh văn phòng

Tiểu cảnh Composite 04

65,000 60,000